Stanowiska 2019

1. STANOWISKO nr 1/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie potrzeby wniesienia poprawki do projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskie.

2. STANOWISKO nr 2/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie potrzeby zagospodarowania tzw. frakcji palnej (RDF).

3. STANOWISKO nr 3/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone.

4. STANOWISKO nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. STANOWISKO nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działalność Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. STANOWISKO nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

7. STANOWISKO nr 7/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby kontynuowania dla obszar Polski strony euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr” Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2014-2020.

8. STANOWISKO nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

9. STANOWISKO nr 9/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych.

10. STANOWISKO nr 10/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027.

11. STANOWISKO nr 11/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego.

12. STANOWISKO nr 12/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez JST w zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.