Stanowiska 2019

1. STANOWISKO nr 1/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie potrzeby wniesienia poprawki do projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
b. Odpowiedź z Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

2. STANOWISKO nr 2/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie potrzeby zagospodarowania tzw. frakcji palnej (RDF).
a. Odpowiedź z Ministerstwa Energii.
b. Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska.

3. STANOWISKO nr 3/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Finansów odnośnie stanowiska.

4. STANOWISKO nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Klimatu.

5. STANOWISKO nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działalność Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. STANOWISKO nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

7. STANOWISKO nr 7/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby kontynuowania dla obszar Polski strony euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr” Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2014-2020.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

8. STANOWISKO nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

9. STANOWISKO nr 9/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Klimatu.
b. Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju.

10. STANOWISKO nr 10/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027.

11. STANOWISKO nr 11/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego.

12. STANOWISKO nr 12/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez JST w zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji.

13. Stanowisko nr 13/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód wywołanych suszą.
a. Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14. Stanowisko nr 14/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie konieczności wyeliminowania zjawiska nadużywania prawa do informacji publicznej.