Stanowiska 2017

1. STANOWISKO nr 1/2017 z dnia 13.03.2017r. w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym poprzez ograniczenie możliwości kandydowania w wyborach do organów wykonawczych gmin

2. STANOWISKO nr 2/2017 z dnia 06.06.2017r. w sprawie proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z dnia 13 lipca 2016 r. (druk sejmowy nr 1409)

3. STANOWISKO nr 3/2017 z dnia 12.09.2017r. w sprawie finansowania wdrożenia reformy oświaty przez samorządy lokalne
4. STANOWISKO nr 4/2017 z dnia 12.09.2017r. w sprawie poparcia wniosku Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, w ramach OPOS, o odrzucenie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

5. STANOWISKO nr 5/2017 z dnia 29.09.2017r. ws. wydania przez Wojewodę Lubuskiego polecenia wyznaczenia przez gminy miejsc z przeznaczeniem na grzebowiska dla zwierząt.

6. STANOWISKO nr 6/2017 z dnia 09.10.2017r. w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku Związku Gmin Pomorskich w sprawie terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

7. STANOWISKO nr 7/2017 z dnia 09.10.2017r. w sprawie wyrażenia poparcia projektu ustawy z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

8. STANOWISKO nr 8/2017 z dnia 13.11.2017r. w sprawie wypowiedzi Pani Bożeny Pierzgalskiej – Rzecznik Prasowej Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” w programie „Poranny Gość Radia Zachód” z dnia 28.09.2017 r.

9. STANOWISKO nr 9/2017 z dnia 22.11.2017r. w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego (UD 314)

10. STANOWISKO nr 10/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

11. STANOWISKO Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 11/2017 w sprawie zwiększenia poziomu dotacji dla gmin przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi programu 500+