Stanowiska 2013

1. APEL z dn.05.06.2013r. w sprawie organizacji i sfinansowania ogólnopolskiej kampanii społecznej informującej obywateli o podstawowych celach, założeniach i potencjalnych skutkach nowelizacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

2. STANOWISKO z dnia 05.06.2013r. w sprawie kryteriów wyznaczania aglomeracji przy realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej, w perspektywie nowego programowania unijnego na lata 2014-2020

3. STANOWISKO z dnia 05.06.2013r. w sprawie uruchomienia instrumentów finansowych na budowę dróg gminnych

4. STANOWISKO z dnia 05.06.2013r. w sprawie projektu zmiany ustawy o dochodach JST

5. STANOWISKO z dnia 05.06.2013r. w spr. uproszczenia procedur realizacji projektów i sposobu ich finansowania w perspektywie 2014-2020

6. APEL z dnia 05.06.2013r. w sprawie wydłużenia okresu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych

7. PROTEST z dn.16.10.2013r. w sprawie zmiany kwot objętych Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 r. i 2014 r.

8. STANOWISKO z dn. 16.10.2013r. w sprawie rozszerzenia programu „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” o dzieci z oddziałów zerowych 

9. STANOWISKO z dn. 16.10.2013r. w sprawie ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, przyjętej bez poprawek przez Senat RP

10. STANOWISKO z dn. 16.10.2013r. w sprawie zmian wprowadzonych we wrześniu 2013 roku do ustawy o OZE

11. STANOWISKO z dn. 16.10.2013r. w spr. pierwszej wersji PROW 2014-2020 (z dn. 26.07.2013)

12. APEL z dnia 10.12.2013r. w spr. kontynuacji funkcjonowania i pracy kadry dotychczasowego biura Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej