Stanowiska 2014

 1. APEL z dnia 13.01.2014r. w sprawie kontynuacji udziału Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr” w Programie Współpracy Transgranicznej Polska –Saksonia w zakresie Funduszu Małych Projektów (FMP) w latach 2014 – 2020
 2. APEL z dnia 04.02.2014r. w sprawie zapisów w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do 2030 ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji
 3. STANOWISKO z dnia 13.02.2014r. w sprawie wykonywania odwiertów geologicznych i utworzenia kopalni wydobycia rud miedzi i srebra w Województwie Lubuskim
 4. STANOWISKO 26.03.2014r. w sprawie regulacji prawnych związanych z gospodarką leśną
 5. STANOWISKO z dnia 26.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 6. STANOWISKO nr 6/2014z dnia 04.06.2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości dla mienia gminnego
 7. Stanowisko nr 7/2014 z dnia 18.09.2014r. sprawie: projektu z dnia 7 maja 2014r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 8. APEL nr 8/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie pilnej potrzeby podjęcia interwencji w sprawie projektu ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
 9. APEL nr 9/2014 z dnia 22.10.2014r. w sprawie: Ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Druk Senatu RP nr 729)
 10. STANOWISKO nr 10/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego mającej za zadanie dokonanie przeglądu ustrojowego prawa samorządowego
 11. STANOWISKO nr 11/2014 z dnia 22.10.2014 r w sprawie konieczności pilnego rozstrzygnięcia sprawy wstrzymanych koncesji na poszukiwania złóź miedzi i srebra w Województwie Lubuskim
 12. STANOWISKO nr 12/2014 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie dofinansowania działalności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 13. APEL nr 13/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w oparciu o ustawę okołobudżetową na rok 2015 (druk sejmowy nr 2854)