Stanowiska 2020

 1. Stanowisko nr 1/2020 z 19 marca 2020r. w sprawie potrzeby wniesienia poprawki do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Pismo do Wojewody Lubuskiego w sprawie możliwości przeprowadzania sesji online.
  Odpowiedź od Wojewody Lubuskiego.
 3. Pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie alternatywnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem samorządów w trakcie i po zniesieniu sankcji związanych z epidemią.
  Odpowiedź ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 4. Pismo do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pana Sylwestra Marciniaka w sprawie obaw lubuskich samorządów związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w dniu 10 maja.
 5. Pismo do Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego w sprawie wsparcia dla niepublicznych i prywatnych żłobków i placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi.
 6. Stanowisko nr 2/2020 z 25.06.2020r. w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności.
 7. Stanowisko nr 3/2020 z 25.06.2020r. w sprawie działań adaptacyjnych do zmian klimatu i ograniczających występowanie zjawiska suszy.
  Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 8. Stanowisko Zarządu Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego i Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z dnia 6.10.2020 r.
 9. Stanowisko nr 4/2020 z 22.10.2020 w sprawie obowiązkowego znakowania (czipowania) psów i kotów oraz utworzenia centralnego rejestru poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 10. Stanowisko nr 5 /2020 z 22.10.2020 w sprawie senackiego projektu ustawy z dnia 30 września 2020 roku (nr druku 221) o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
 11. Stanowisko nr 6 /2020 z 22.10.2020 w sprawie utworzenia w rejestrze stanu cywilnego funkcji drukowania części karty zgonu przeznaczonej dla administracji cmentarza po rejestracji aktu zgonu.
 12. Stanowisko nr 7 /2020 z 22.10.2020 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw z dnia 24 września 2020 roku (nr w wykazie prac UC57).
 13. Stanowisko nr 8 /2020 z 22.10.2020 w sprawie zablokowania przez Ministra Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań w rejestrze uznań przez pracowników urzędów stanu cywilnego.
 14. Stanowisko nr 9 /2020 z 22.10.2020 w sprawie systemu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
 15. Stanowisko nr 10 /2020 z 30.10.2020 w sprawie zwrócenia uwagi na pilną potrzebę stworzenia systemu awaryjnej obsługi pacjentów na wypadek konieczności zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu epidemii COVID-19.
 16. Stanowisko nr 11/2020 z 19.11.2020 w sprawie zmian dot. przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie instytucji uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz funkcjonowania rejestru uznań.
 17. Pismo w sprawie nagród dla Gminnych Komisarzy Spisowych
  Odpowiedź ze strony GUS
 18. Stanowisko nr 12 z 25.12.2020 w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (nr druku senackiego 272, wersja z 25 listopada 2020 roku).
  Druk senacki nr 272