Przedstawiciele w komitetach i radach

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego posiada swoich przedstawicieli w różnych ciałach (zespołach, komisjach, komitetach, kapitułach) funkcjonujących przy Wojewodzie Lubuskim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego. Szeroka reprezentacja pozwala na bieżące i aktywne odnoszenie się do spraw i decyzji podejmowanych na szczeblu samorządu województwa i szczeblu rządowym, mających realne przełożenie na jakość i zakres funkcjonowania lubuskiego samorządu gminnego.

1. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020:

 • Janusz Kubicki –  Prezydent Zielonej Góry – Przedstawiciel Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
 • Krzysztof Kaliszuk – Wiceprezydent Zielonej Góry – Zastępca Przedstawiciela Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
 • Jacek Wójcicki – Prezydent Gorzowa Wlkp., Przedstawiciel Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
 • Agnieszka Surmacz – Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Z-ca Przedstawiciela Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
 • Zbigniew Woch– Wójt Gminy Skąpe, Przedstawiciel Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Lichtański – Burmistrz Iłowy, Zastępca Przedstawiciela Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Piotr Iwanus – Burmistrz Czerwieńska – Przedstawiciel Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Ryszard Kowalczuk – Wójt Gminy Brody – Zastępca Przedstawiciela Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Przedstawiciel Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Mierzwiak – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Zastępca Przedstawiciela Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Obserwatorzy

 • Iwona Olek – Zastępca Przedstawiciela Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
 • Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL

Więcej na temat zasad funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 – TUTAJ

2. Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego – Regionalne Forum Terytorialne:

 • Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego; Prezes ZGWL
 • Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry
 • Jacek Wójcicki – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego

3. Lubuska Rada Zdrowia:

 • Mirosław Gąsik– Burmistrz Szprotawy

4. Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej:

 • Małgorzata Domagała – Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego

5. Lubuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (koordynacja: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze – więcej informacji TUTAJ):

 • Ryszard Kowalczuk – Wójt Gminy Brody
 • Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów

6. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 • Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa; I Wiceprezes ZGWL
 • Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Zielonej Góry

7. Zespół konsultacyjno-doradczy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

 • Paweł Lichtański – Burmistrz Iłowy
 • Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa
 • Krzysztof Kaliszuk – Wiceprezydent Zielonej Góry
 • Agnieszka Surmacz – Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego

« Poprzedni miesiąc Luty 2021 Następny miesiąc »
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6