Stanowiska 2021

  1. Stanowisko nr 1/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów regulujących zasady tworzenia i przyjmowania raportów o stanie gminy.
  2. Stanowisko nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych
  3. Stanowisko nr 3/2021 z 18.02.2021 w sprawie koncepcji odmiejscowienia rejestracji aktów zgonu zgłoszonej przez Związek Gmin Wiejskich RP (pismo z dnia 16.12.2020) oraz odpowiedzi MSWiA nr pisma DSO-WSC-6000-8-1 (5) z dnia 01.02.2021
  4. Stanowisko nr 4/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.