Szkolenie – Efektywne zarządzanie zróżnicowanym zespołem

 • Strona Główna
 • Szkolenie – Efektywne zarządzanie zróżnicowanym zespołem

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU

Czy bywa dla Was trudne prowadzenie zespołu o dużej różnorodności? Czy zmagacie się z konfliktami i niezrozumieniem między członkami zespołu? Jeśli tak, mamy coś, co może Wam pomóc! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na nasze ekskluzywne szkolenie dotyczące efektywnego zarządzania zróżnicowanym zespołem. Szkolenie to ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, przekazanie zestawu praktycznych metod zarządzania zespołem z uwzględnieniem różnorodności członków, w celu zwiększenia efektywności, które pozwolą Państwu lepiej organizować pracę zespołu, osiągać cele oraz redukować stres związany z zarządzaniem zespołem.

CELE I KORZYŚCI

Co uczestnik będzie wiedział (czyli czego dowie się podczas zajęć)?

 • Pozna różne role zespołowe i jak nimi efektywnie zarządzać.
 • Zrozumie style rozwiązywania konfliktów i jak je stosować w praktyce.
 • Pozna założenia filozofii Agile i samoorganizacji w zespołach.
 • Nauczy się elementów Action learning i praktycznej komunikacji.
 • Zrozumie, jakie cechy powinien mieć skuteczny menedżer.
 • Pozna skuteczne sposoby walki ze stresem.

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Będzie potrafił efektywnie zarządzać zróżnicowanym zespołem.
 • Będzie umiał rozwiązywać konflikty w zespole.
 • Będzie potrafił stosować filozofię Agile i samoorganizację w praktyce.
 • Będzie umiał stosować elementy Action learning i praktycznej komunikacji.
 • Będzie umiał być skutecznym menedżerem.
 • Będzie potrafił skutecznie radzić sobie ze stresem.

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Zwiększy kompetencje zarządzania zespołem.
 • Będzie umiał efektywnie komunikować się z członkami zespołu.
 • Będzie umiał rozwiązywać konflikty w zespole.
 • Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.
 • Zmniejszy odczuwanie stresu.
 • Odzyska poczucie kontroli nad swoją pracą.
 • Zwiększy zaufanie do podejmowanych decyzji.

Adresaci

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą lepiej zarządzać zróżnicowanym zespołem i zwiększyć swoją efektywność zawodową.

Szczegóły szkolenia:

Data: 12 września 2023 r.
Miejsce: GrapeTown Hotel, ul. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra
Prowadzący:
Marcin Jerzynek, trener, szkoleniowiec Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń CONTENTUM oraz Agnieszka Opalińska, instruktor Pilates, Jogi i Mindfulness.

Cena 300 zł / osoba

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 września 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania terminu seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.