Formularz – „Efektywne zarządzanie zróżnicowanym zespołem”

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania terminu seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora. Rezygnacji ze szkolenia dokonać można do 07.09.2023.