Seminarium: VADEMECUM RADNEGO

Seminarium VADEMECUM RADNEGO

Termin: 29.05.2024r.
ONLINE
Zapisy: Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na dole strony do 28 maja br. do godziny 16.00.

GOSPODARKA FINANSOWA JST OD ROKU 2024

Dla kogo:

 • dla radnych chcących świadomie i rzetelnie wykonywać swój mandat.

Dlaczego:

 • żeby wiedzieć jak czytać budżet i WPF;
 • żeby rozumieć mechanizmy decydujące o takich a nie innych dochodach i wydatkach;
 • aby poznać jakimi źródłami można finansować rozwój własnego JST;
 • żeby wiedzieć w jaki sposób podejmowane decyzje wpływają na zdolności finansowe samorządu.

Program szkolenia:

 1. Zasady ogólne finansów publicznych:
  a) źródła prawa,
  b) środki publiczne i zasady dysponowania nimi,
 2. Budżet gminy:
  a)dochody gminy/powiatu
  • źródła,
  • „wpływ Rady na wysokość”,
  b) wydatki gminy
  • obligatoryjne/ fakultatywne,
  • „wpływ Rady na wysokość”,
  c) uchwała budżetowa
  • jak czytać,
  • o czym decyduj,
  • system dotacji w budżecie,
  • konstrukcja budżetu, elementy uchwały budżetowej, procedura uchwalania budżetu.
 3. Wieloletnia prognoza finansowa gminy:
  a) po co jest,
  b) o czym decyduje,
  c) co pokazuje,
  d) konstrukcja uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  e) procedura uchwalania oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 4. Po co samorządowi art. 242 i wskaźnik z art. 243 Ustawy o finansach publicznych
 5. Kondycja finansowa JST:
  a) czym i na podstawie czego jest mierzona,
  b) szanse i zagrożenia.
 6. Instrumenty finansowe a rozwój JST – jak bezpiecznie z nich korzystać.
 7. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Seminarium Status Prawny Radnego: https://lubuskiegminy.pl/seminarium-status-prawny-radnego-czyli-co-kazdy-radny-wiedziec-powinien/

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą poniższego formularza:Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 16.05.2024 r.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wystawia faktury tylko na gminy oraz inne podmioty instytucjonalne związane z naszą działalnością statutową, nie prowadzimy rozliczeń indywidualnych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.