Seminarium: Status prawny radnego, czyli co każdy radny wiedzieć powinien

Seminarium: Status prawny radnego, czyli co każdy radny wiedzieć powinien

Termin: 04.06.2024r.
Miejsce: Grape Town Hotel, al. Wojska Polskiego 79, Zielona Góra
Zapisy: Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na dole strony do 30 maja br. do godziny 12.00.

CEL SEMINARIUM:

Celem seminarium jest praktyczne i przystępne omówienie podstawowych zagadnień prawnych związanych ze statusem prawnym radnego oraz funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie samorządowym dokonane w latach 2018 – 2024 oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów nadzoru.

Program seminarium:

 1. Fundamenty samorządu terytorialnego – samorząd terytorialny w Konstytucji RP
  i Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
 2. Podstawy ustroju jednostek samorządu terytorialnego
 3. Podstawowe prawa radnych
  1. Praca w radzie i jej komisjach oraz innych organach,
   do których został wyznaczony
  2. Prawo do diet i zwrotów kosztów podróży
  3. Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
  4. Ochrona stosunku pracy radnego
  5. Dostęp do informacji
 4. Podstawowe obowiązki radnych
  1. Złożenie ślubowania
  2. Praca w radzie i jej komisjach oraz innych organach, do których został wyznaczony
  3. Wykonywanie tzw. „mandatu wolnego”
  4. Obowiązek przestrzegania ustawowo określonych zakazów
  5. Obowiązek złożenia prawdziwego oświadczenia majątkowego
 5. Sankcje grożące radnym za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków?
 6. Funkcjonowanie rady gminy / rady powiatu i ich organów
 7. Procedura uchwałodawcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 8. Nadzór i kontrola sądowa działalności jednostek samorządu terytorialnego

Czas trwania seminarium: 4h

Prowadzący:

 • Maciej Kiełbus – Partner Zarządzający ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych specjalizujący się w samorządowym prawie ustrojowym
  oraz gospodarce odpadami komunalnymi, wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, doświadczony prelegent, autor licznych publikacji dotyczących prawa samorządowego, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo dla samorządu”;
 • Dr Adrian Misiejko – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii, autor licznych ekspertyz i opinii prawnych dotyczących formy realizacji zadań publicznych przez podmioty samorządowe, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa samorządowego, w tym monografii „Zakres zadań własnych gminy a prawne formy ich realizacji”, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doświadczony prelegent.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Seminarium wynosi 350 zł/os. Jest możliwość  wzięcia udziału w dwóch szkoleniach za 500 zł/os.
Seminarium Vademecum Radnego: https://lubuskiegminy.pl/seminarium-vademecum-radnego/

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą poniższego formularza:Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 30.05.2024 r.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium po 30.05.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 150 zł. Brak rezygnacji i uczestnictwa wiążę się z pełną kwotą za seminarium.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wystawia faktury tylko na gminy oraz inne podmioty instytucjonalne związane z naszą działalnością statutową, nie prowadzimy rozliczeń indywidualnych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.