Zintegrowany System Kwalifikacji – wykorzystanie w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego – szkolenie

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – wykorzystanie w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego – szkolenie

W dniu 17 kwietnia odbyło się w Zielonej Górze szkolenie dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jego wykorzystania w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych oraz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych a podczas niego uczestnicy mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak m.in. :

  • Co wprowadza Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
  • Czym jest ZSK oraz dlaczego jest potrzebny?
  • Jak wziąć udział w jego tworzeniu na szczeblu samorządu?
  • W jaki sposób wykorzystać ZSK w pozyskiwaniu środków zewnętrznych?
  • Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK?
  • Rola ZSK dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego