Zebranie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS)

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) pragnie poinformować o ważnych ustaleniach podjętych na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Przypominamy, że od lipca bieżącego roku ZGWL przejęło półroczną prezydencję w ramach OPOS.

Głównym punktem dyskusji było przygotowanie do obchodów 10-lecia OPOS, które zaplanowano na dni 15-16.09.2023 w Zielonej Górze i Nowej Soli. Zwracamy uwagę na następujące zagadnienia, które były przedmiotem debaty:

Tematy problemowe oraz propozycje projektów stanowisk

W trakcie spotkania dokładnie omówiliśmy projekt odnowionego Porozumienia OPOS. Szczególną uwagę poświęciliśmy zasadom wyłonienia Przedstawicieli OPOS w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Następnie przeszliśmy do dyskusji na temat Stanowiska OPOS z dnia 13 kwietnia 2023 r. Poruszaliśmy kwestię pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w kontekście finansowania z budżetu gminnego modernizacji oświetlenia dróg publicznych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy właścicielem danej instalacji jest zakład energetyczny.

Działania organizacyjne związane z 10-leciem OPOS

Podczas spotkania omówiliśmy działania organizacyjne związane z 10-leciem OPOS. Przyjęliśmy harmonogram uroczystości. Ustaliliśmy listę uczestników, która będzie zaprezentowana w najbliższym czasie. Przedstawiliśmy tekst porozumienia, uwzględniając zgłoszone uwagi. Określiliśmy również sposób reprezentacji uczestników podczas obchodów. Na koniec omówiliśmy projekt programu uroczystości.

Spotkanie Zarządów OPOS

Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych zaplanowane jest w dniach 15-16.09.2023. Wydarzenie odbędzie się w Nowej Soli oraz Zielonej Górze.

Liczymy na owocną współpracę i konstruktywną wymianę doświadczeń podczas zbliżających się obchodów.

Więcej informacji na ten temat będzie dostępne w najbliższym czasie.