Zakończyło się Lubuskie Forum Oświaty Samorządowej!

Dziś w Auli Biblioteki Uniwersytet Zielonogórski odbyło się Lubuskie Forum Oświaty Samorządowej pod honorowym patronatem Rektora UZ prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Mariusza Biniewskiego. W Forum uczestniczyło ponad 70 samorządowców z całego województwa.

Spotkanie otworzył Bartłomiej Kucharyk, Prezes ZGWL, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Tomasz Nesterowicz, Wicewojewoda Lubuski oraz dr Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL.

W programie Forum wystąpili:
🟩 Lubuski Kurator Mariusz Biniewski przedstawił koncepcję współpracy nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego.
🟩 Marzena Pulik-Sowińska, która omówiła rolę Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze jako centrum integracji i twórczych inspiracji.
🟩 Dr Anita Famuła Jurczak i dr Grzegorz Hryniewicz podjęli temat neurouczenia i roli neuronauczyciela w nowej epoce kształcenia.
🟩 Elżbieta Rabenda omówiła finansowanie oświaty samorządowej, z uwzględnieniem optymalizacji wydatków.
🟩 Katarzyna Różycka z Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przedstawiła tematykę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości pozyskania funduszy na edukację.

Lubuskie Forum Oświaty Samorządowej zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego we współpracy z Instytutem Pedagogiki UZ.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie oraz cenne wkłady w dyskusje, które z pewnością przyczynią się do rozwoju edukacji w naszym regionie.