Wytyczne dla kampanii wyborczych w mediach społecznościowych i platformach internetowych

W obliczu rosnącego znaczenia mediów społecznościowych oraz platform internetowych w komunikacji politycznej, otrzymaliśmy pismo, przygotowane w odpowiedzi na zapytanie od Pana Marka Wójcika, Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zawierające odpowiedź Pani Minister Magdaleny Pietrzak, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, zawierające istotne informacje na temat prawidłowego wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście kampanii wyborczych.

Zasady Prowadzenia Kampanii w Sieci

Pismo podkreśla kluczowe aspekty dotyczące wykorzystania platform takich jak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X (dawniej Twitter), Messenger, Skype, Teams oraz WhatsApp. Kluczowym przesłaniem jest zapewnienie, że działania wyborcze w internecie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego, które dotychczas nie regulowały w sposób szczegółowy zasad agitacji w mediach cyfrowych.

Odpowiedzialność i Transparentność

Zgodnie z wytycznymi, kampania wyborcza i agitacja prowadzone w mediach społecznościowych muszą podlegać tym samym zasadom co tradycyjne formy agitacji. Obejmuje to właściwe oznaczanie materiałów agitacyjnych, transparentność finansowania kampanii, a także odpowiedzialność za treści publikowane online. Wytyczne szczególnie podkreślają konieczność dokładnego dokumentowania wydatków związanych z działaniami w mediach społecznościowych oraz internetowych, aby zapewnić zgodność z limitami wydatków kampanijnych.

Ograniczenia i Możliwości

Pismo wskazuje również na ograniczenia dotyczące korzystania z nieodpłatnych usług reklamowych, jednocześnie zaznaczając, jak ważne jest, aby komitety wyborcze korzystały z platform internetowych w sposób, który nie narusza przepisów prawa. Z drugiej strony, dokument podkreśla potencjał, jaki media społecznościowe oferują w zakresie dotarcia do szerokiego grona wyborców, zachęcając do korzystania z tych narzędzi w sposób odpowiedzialny i przemyślany.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zachęca wszystkich Włodarzy oraz komitety wyborcze do zapoznania się z treścią pisma i wdrożenia przedstawionych wytycznych w praktyce. Celem jest nie tylko zwiększenie skuteczności kampanii wyborczych prowadzonych online, ale także zapewnienie, że wszystkie działania są w pełni zgodne z prawem.

Pismo: KBW_Odpowiedż_kampania wyborcza