Wyniki rekrutacji do projektu DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 23 zgłoszeń, rekrutacja do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa lubuskiego”  zakończyła się.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

  1. Lista rekrutacyjna_JST zakwalifikowane_lubuskie
  2. Lista_rezerwowa_lubuskie