VI Seminarium Sekretarzy ZGWL

W imieniu Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pragniemy zaprosić Państwo do udziału w  VI edycji Seminarium Sekretarzy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, którego planowane jest w terminie 14-15 listopada 2019 r. w Mierzęcinie k/ Dobiegniewa.

Wzorem lat ubiegłych (z udziałem Państwa przedstawicieli), charakter spotkania ma formułę otwartą z prelekcjami i dyskusjami, celem wymiany doświadczeń i informacji wśród sekretarzy gminnych.

Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami 82 jednostek szczebla gminnego stowarzyszonych w Zrzeszeniu jest wyjątkową okazją do przedyskutowania bieżących spraw, wymiany spostrzeżeń wynikających z codziennej pracy praktyków, jak również umożliwia prezentację tematów wynikających z Państwa działalności i współpracy z innymi lubuskimi gminami.

Poniżej program naszego seminarium:

Dzień I (czwartek)

14.11.2019 r.

 

Temat panelu

 

Prelegenci

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników.
(Zakwaterowanie w zależności od dostępności pokoi. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00)
Organizator
10:00 – 10:05 Rozpoczęcie seminarium, powitanie. Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL

Sylwia Łaźniewska, I Wiceprezes ZGWL, Burmistrz Dobiegniewa.

10:05 – 11:15 Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym Maciej Kiełbus, Partner, Prawnik
w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K.
z siedzibą w Poznaniu. Szkoleniowiec, specjalizujący się
w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz
gospodarki odpadami.
11.15-11.30 Inforlex Administracja, Codzienny dostęp do aktualnej wiedzy Leszek Mróz i Paweł Jędrzejak
11:30– 12:15 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kontekście uchwał przyjmowanych
przez samorządy
Maciej Kiełbus
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa  
12:30 – 13:45 Nowe prawo zamówień publicznych

 

Konrad Różowicz, Starszy Asystent Prawnik w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K. z siedzibą w Poznaniu. Specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
13.45-14.00 Innowacyjne produkty wspierające Transparentność w JST  Euro Innowacje Software sp. z o. o.
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:00 Ustawa o Centrach Usług Społecznych

 

prof. Marek Rymsza doradca Kancelarii Prezydenta RP,
16.00- 16.45 System e-Nadzór – możliwość przekazywania uchwał i zarządzeń podlegających nadzorowi Kolegium Izby w formie elektronicznej (z wykorzystaniem edytora aktów prawnych)- pierwsze doświadczenia z wdrażania Piotr Jegorow Dyrektor Zarządzający ABC PRO
16.45-17.00 Zintegrowany System Kwalifikacji w ramach strategii rozwoju gmin – wdrażanie zapisów Sławomir Kozieł, Instytut Badań Edukacyjnych, doradca regionalny ZSK
17.00 – 18.00 Spacer po okolicach Pałacu Mierzęcin
z przewodnikiem
18:00 – 20:00 Czas wolny  
20:00 Uroczysta kolacja
Dzień II (piątek)

15.11.2019 r.

 

Temat panelu

 

Prelegenci

07:30 – 09:00 Śniadanie
9:00 – 9:05 Rozpoczęcie II dnia seminarium, powitanie.
09:00 – 10:00 Najczęściej popełniane błędy w dokonywaniu zmian
w statutach gmin i innych uchwałach
Paweł Witt, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
10:00 – 10:45 Praktyczne zastosowanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciele NASK – Państwowy Instytut Badawczy – Jan Kamińśki CERT Polska
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
(wymeldowanie i zwalnianie pokoi)
11:15 – 12:15 Ustawa o krajowym systemie bezpieczeństwa – obowiązki samorządów

 

Jakub Dysarz – Wydział Szkoleń i Certyfikacji Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
12.15 – 13.00 Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r. Robert Wróbel

Kierownik  Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych

13:00 Zakończenie VI Forum Sekretarzy Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura ZGWL
 13:00 – 14:00 Obiad