„Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami” – szkolenie

14 marca w Świebodzinie odbyło się szkolenie dla pracowników JST na temat wybranych zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Szkolenie składało się z dwóch modułów. Pierwszy poprowadził mecenas Maciej Kiełbus – wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu i dotyczyło wdrażania i planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Drugi panel prowadziła pani Aleksandra Bocheńska, główny specjalista w Wydziale Pozwoleń i Programów  Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dotyczył on Analizy zasad sporządzania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego corocznie przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny”.

W szkoleniu udział wzięły 54 osoby.