V Seminarium Sekretarzy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo Sekretarze.

W imieniu Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pragniemy zaprosić Państwo do udziału w  V edycji Seminarium Sekretarzy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, którego planowane jest w terminie 07-08 marca 2019 r. w Wiechlicach k/Szprotawy.

Wzorem lat ubiegłych (z udziałem Państwa przedstawicieli), charakter spotkania ma formułę otwartą z prelekcjami i dyskusjami, celem wymiany doświadczeń i informacji wśród sekretarzy gminnych.

Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami 82 jednostek szczebla gminnego stowarzyszonych w Zrzeszeniu jest wyjątkową okazją do przedyskutowania bieżących spraw, wymiany spostrzeżeń wynikających z codziennej pracy praktyków, jak również umożliwia prezentację tematów wynikających z Państwa działalności i współpracy z innymi lubuskimi gminami.

 

W programie seminarium m.in.

  1. Kontrola zarządca – nieprawidłowości oraz błędy formalne w uchwałach przekazywanych do nadzoru RIO
  2. Dostęp do informacji publicznej
  3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
  4. Najczęscie popełniane błędy w dokywaniu zmian w statutach gmin i innych uchwałach
  5. Raport o stanie gminy
  6. Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji, rola rady