V Lubuskie Seminarium Sekretarzy ZGWL

W dniach od 7 do 8 marca w Wiechlicach odbyło się V Seminarium Sekretarzy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wzięly w nim udział 52 osoby. Podczas spotkania odbyły się wykłady m.in. z zakresu:

  • „Kontrola zarządcza – nieprawidłowości oraz błędy formalne w uchwałach przekazywanych do nadzoru RIO”
  • „Codzienny dostęp do aktualnej wiedzy i szkoleń jako sposób na sprawne funkcjonowanie urzędu”
  • “Prawo dostępu do informacji publicznej, a status radnego gminy.
  • “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właśności – co nowego”
  • “Najczęsciej popełniane błędy w dokonywaniu zmianw statutach gmin i innych uchwałach”
  • Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji oraz funkcje kontrolne radnych”
  • “Raport o stanie gminy”