Tydzień Statystyczny 2024

W czwartek 7 marca z okazji Tygodnia Statystycznego 2024, odbyła się wyjątkowa konferencja przypadająca na 25-lecie Województwa Lubuskiego. Wydarzenie to, zorganizowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przy współudziale Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, zgromadziło ekspertów, liderów regionu oraz wszystkich, którzy na co dzień współtworzą historię naszego województwa.

Miejsce spotkania, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, stało się przestrzenią dla owocnych dyskusji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Lubuskiego. Konferencję uświetniła obecność m.in. Romana Fedaka, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marka Cebuli, Wojewody Lubuskiego oraz Marcina Jabłońskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego.

Sesję otworzył dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego mówiąc o roli i znaczeniu statystyki publicznej w kraju i w regionie.

Agnieszka Opalińska, Dyrektor Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przedstawiła interesującą prelekcję pod tytułem “25 lat Województwa Lubuskiego”. W swoim wystąpieniu, pani Dyrektor Opalińska dokonała retrospekcji osiągnięć województwa, podkreślając znaczący wpływ samorządności na rozwój regionu, jego społeczność oraz gospodarkę. Prelekcja ta nie tylko przybliżyła uczestnikom kluczowe momenty ostatniego ćwierćwiecza, ale również zarysowała perspektywy przyszłego rozwoju Lubuskiego, wyznaczając kierunki dla dalszych działań na rzecz dobra wspólnego.

Debatę na temat “wykorzystanych szans i potencjału rozwoju” w ciągu ostatnich 25 lat prowadziła dr Kaja Rostkowska, z akademickiego Radia Index. Dyskusja ta, z udziałem Agnieszki Opalińskiej oraz innych znamienitych gości, pozwoliła na wielowymiarowe spojrzenie na osiągnięcia województwa oraz wyzwania, które przed nim stoją.

Jako współorganizator, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego miało również zaszczyt wręczyć honorowy dyplom Przyjaciela ZGWL Romanowi Fedakowi, w uznaniu za jego nieocenione wsparcie i wkład w rozwój regionu oraz statystyki. Ceremonii wręczenia dyplomu dokonali wspólnie Marek Cebula, Wojewoda Lubuski oraz Agnieszka Opalińska.

Konferencja z okazji 25-lecia Województwa Lubuskiego nie tylko pozwoliła uczestnikom na refleksję nad dotychczasowymi osiągnięciami, ale również zainspirowała do dalszych działań na rzecz rozwoju i dobrobytu naszego regionu. Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i organizatorom za udział i zaangażowanie, które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia.