Szkolenie: “Wnioski z wyborów i referendum w 2023 roku oraz wyzwania przed wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku”

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • Szkolenie: “Wnioski z wyborów i referendum w 2023 roku oraz wyzwania przed wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku”

16 stycznia 2024 r. w Grape Town Hotel w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządów terytorialnych. Szkolenie, prowadzone przez Rafała Miszczuka, politologa i specjalistę w dziedzinie prawa wyborczego, skupiło się na analizie najnowszych zmian w Kodeksie wyborczym oraz praktycznych aspektach przygotowania do nadchodzących wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

W trakcie spotkania, uczestnicy mieli okazję zgłębić zagadnienia związane z implementacją nowych przepisów wyborczych, a także omówić konkretne problemy praktyczno-prawne, które mogą wystąpić podczas organizacji wyborów na szczeblu gminnym. Rafał Miszczuk, wykorzystując swoje bogate doświadczenie, przedstawił wnioski płynące z organizacji wyborów w 2023 roku oraz zidentyfikował wyzwania, jakie stoją przed samorządami w kontekście przyszłorocznych wyborów.

Podkreślono znaczenie adekwatnego przygotowania do nowych uwarunkowań prawnych oraz potrzebę dostosowania strategii wyborczych do aktualnych wymogów. Szkolenie stanowiło również platformę dla wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez ZGWL.