Zmiana terminu Szkolenia VADEMECUM RADNEGO

Informujemy o zmianie terminu nadchodzącego szkolenia “VADEMECUM RADNEGO – Gospodarka finansowa JST od roku 2024”. Nowy termin szkolenia to 29 maja 2024 r., godz. 11:00. Ze względu na zmianę, szkolenie odbędzie się online poprzez platformę Zoom.

Zachęcamy do zapisów – termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych został przedłużony do wtorku, 28 maja. Linki do rejestracji zostały rozesłane bezpośrednio do gmin oraz zainteresowanych uczestników.

Program szkolenia:

 1. Zasady ogólne finansów publicznych:
  1. źródła prawa,
  2. środki publiczne i zasady dysponowania nimi,
 2. Budżet gminy:
  1. dochody gminy/powiatu
   • źródła,
   • „wpływ Rady na wysokość”,
  2. wydatki gminy
   • obligatoryjne/ fakultatywne,
   • „wpływ Rady na wysokość”,
  3. uchwała budżetowa
   • jak czytać,
   • o czym decyduj,
   • system dotacji w budżecie,
   • konstrukcja budżetu, elementy uchwały budżetowej.
  4. Wieloletnia prognoza finansowa gminy:
   1. po co jest,
   2. o czym decyduje,
   3. co pokazuje,
   4. konstrukcja uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  5. Kondycja finansowa JST:
   1. czym i na podstawie czego jest mierzona,
   2. szanse i zagrożenia.
  6. Instrumenty finansowe a rozwój JST – jak bezpiecznie z nich korzystać.
  7. Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego.

 

Prelegenci:

Dariusz Giza

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie, przygotowywaniu Wieloletnich Planów Finansowych, biznesplanów i opracowań analitycznych dla JST i Spółek Komunalnych. Jest współautorem blisko dwustu opracowań z zakresu analiz budżetu JST, emisji obligacji oraz restrukturyzacji i optymalizacji zobowiązań.

Wykładowca na szkoleniach z zakresu finansów, restrukturyzacji zadłużenia
i finansowania inwestycji JST.

Współtworzył wydawnictwo pt. „Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne”.

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej (metody matematyki i informatyki w ekonomii) oraz Podyplomowego Studium Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z zakresu inwestycji kapitałowych.

Wieloletni ekspert Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w zakresie finansów publicznych oraz stały prelegent Forum Skarbników Województwa Lubuskiego.

Link do formularza rejestracyjnego dostępny dla naszych członków oraz innych zainteresowanych instytucji dostępny w Państwa sekretariacie lub po kontakcie z nami pod adresem j.konopacki@lubuskiegminy.pl.