Szkolenie: Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych. Nowy obowiązek gmin

 • Strona Główna
 • Eventy
 • Szkolenie: Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych. Nowy obowiązek gmin

Szkolenie: Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych. Nowy obowiązek gmin

 

P R O G R A M  

30.01.2024 r. (WTOREK)

09.45 – 10.00 – Rejestracja (prosimy logować się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą gminy)

10.00 – 12.00 – Szkolenie

12.00 – 12.30 – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna
 • Realizacja obowiązków gmin podstawą opracowania sprawozdania
  a) ewidencja
  b) kontrole
  c) wywóz zastępczy
 • Zakres, forma, adresaci sprawozdań
 • Sankcje
 • Propozycje praktycznych rozwiązań m.in. przykładowy wzór sprawozdania
 • Dyskusja

Prelegent:
Paweł Koprowski, doradca JST w zakresie nieczystości ciekłych oraz gospodarki odpadami

Doradca JST w zakresie nieczystości ciekłych oraz gospodarki odpadami. Obecnie ekspert Agencji Wspierania Ochrony Środowiska oraz dyrektor Akademii Edukacji Środowiskowej. Pracował również w sprzedaży (branża edukacyjna) od 2007 do 2014 r. Na co dzień współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz analizuje przepisy oraz rynek w obszarze gospodarki nieczystościami ciekłymi. Tworzy opracowania dotyczące optymalizacji zarządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi. Promuje rozwiązania dedykowane monitorowaniu obiegu nieczystości ciekłych. Współpracuje z PHU IMPEX jako Doradca ds. Relacji z Samorządami/Manager Sprzedaży.

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 29.01.2024 r.

Koszt uczestnictwa: 100 zł. Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.