Szkolenie RIO – Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy lub związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Hanna Kmieciak – praktyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, autorka książek „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur publicznoprawnych publikowanych na łamach „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów informacyjnych RIO.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 190 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15.

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.

2_04_2019 Egzekucja opłaty śmieciowej