Szkolenie poświęcone inwestycji A1.3.1 “Wdrożenie reformy planowania przestrzennego”

Dziś mieliśmy przyjemność organizować szkolenie online, które poświęcone było Inwestycji A1.3.1 “Wdrożenie reformy planowania przestrzennego”. Dzisiejsze szkolenie uświetniła obecność Pana Krzysztofa Kukuckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Celem szkolenia było nie tylko omówienie procesu naboru wniosków na działania związane z reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego w naszych gminach, ale również zapewnienie uczestnikom solidnej wiedzy na temat przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sesja pytań i odpowiedzi, która zakończyła dzisiejsze spotkanie, była owocna w interesujące dyskusje i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, w szczególności Panu Sekretarzowi Krzysztofowi Kukuckiemu, Dyrektorowi Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT, Michałowi Gilowi, a także Naczelnikowi Wydziału Projektów Departamentu, Pani Justynie Baczewskiej, za ich ekspertyzy i przekazaną wiedzę.

Wszystkie gminy zrzeszone w ZGWL otrzymały materiały szkoleniowe, w tym prezentacje oraz nagrania z dzisiejszego wydarzenia. Temat reformy planowania przestrzennego to proces ciągły i będziemy kontynuować nasze działania edukacyjne w tym zakresie.