Szkolenie „Funkcje kontrolne rady gminy, komisji rady i radnych”

Za nami już szkolenie pn. “Funkcje kontrolne rady gminy, komisji rady i radnych. W szkoleniu wzięło udział 105 osób. Było ono prowadzone przez mecenasa Macieja Kiełbusa a dotyczylo w szczególności zasad i trybu działania komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz uprawnień kontrolnych radnych.

Szkolenie odbyło się 21 stycznia w Międzyrzeczu.