Szkolenie dla skarbników – „Zmiany w ustawie o finansach publicznych i jej skutki dla zdolności finansowych Gminy – case study”.

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • Szkolenie dla skarbników – „Zmiany w ustawie o finansach publicznych i jej skutki dla zdolności finansowych Gminy – case study”.

27 lutego odbyło się w Zielonej Górze szkolenie dla skarbników pn. „Zmiany w ustawie o finansach publicznych i jej skutki dla zdolności finansowych Gminy – case study”. W szkoleniu wzięło udział 33 skarbników z lubuskich gmin.

Podczas szkolenia omówiono m.in.:

  • Omówienie zmian w Ustawie o finansach publicznych
  • Zmiany w ustawie o finansach publicznych w art. 243 a dalsze możliwości finansowania zadań rozwojowych przez JST
  • Finansowanie inwestycji w warunkach wysokiego zadłużenia – co jeśli mamy problem ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP
  • Dobór optymalnej formy inwestycji, uwzględniający istniejące ograniczenia budżetowe

 

Prelegenci:

Dariusz Giza – dyrektor generalny w ProPolis Consulting Sp. z o.o.; specjalizuje się w świadczeniu usług konsultingowych z zakresu ekonomii i finansów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych. ProPolis Consulting wspiera Partnerów Samorządowych przy realizacji zrównoważonego rozwoju począwszy od opracowania koncepcji ekonomiczno-prawnych, poprzez studia wykonalności aż po dobór i pozyskanie właściwych instrumentów finansowych. (www.propoliscon.pl).