Świąteczny konwent już za nami.

11 grudnia odbył się w Szczańcu ostatni już w tym roku konwent naszego Zrzeszenia. Tym razem o charakterze świątecznym. Jak na konwent przystało nie zabrakło też merytoryki. Całość zaczęła się Walnym Zebraniem Członków, podczas którego prezes Zrzeszenia Marek Cebula przedstawił sprawozdanie z działalności z ostatnich miesięcy. Podjęta została również uchwała o składkach (utrzymano je w wysokości z zeszłych lat). Przyjęto jednogłośnie dwa kolejne stanowiska:

  • Stanowisko ZGWL nr 13/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód wywołanych suszą.
  • Stanowisko ZGWL nr 14/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie konieczności wyeliminowania zjawiska nadużywania prawa do informacji publicznej

Podczas konwentu swe wystąpienia mieli również Wicewojewoda Lubuski pan Wojciech Perczak oraz senator Wadim Tyszkiewicz. Pan Jan Gaworski przedstawił założenia projektu edukacyjnego  “Z talerzyka wszystko znika” –wyniki badań – dlaczego wyrzucamy jedzenie w placówkach edukacyjnych i jak temu zapobiec.

Pani Jolanta Starzewska w imieniu wicemarszałka woj. lubuskiego pana Łukasza Poryckiego przedstawiła założenia projektu „Sportowe Lubuskie” – pilotaż dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych klas 4-8 z województwa lubuskiego. Odbyło się również wystąpienie pn. “Partnerstwo Publiczno Prywatne – inwestycje samorządowe – nowe wyzwania ”  – Paulina Kirschke (Ingenis), Radosław Szcześniak (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

Prawdziwą zaś perłą konwentu był występ muzyczny wójt Tuplic pani Katarzyny Kromp wraz ze swoją grupą i wójta Brodów pana Ryszarda Kowalczuka. Występy zostały nagrodzone owacją na stojąco i wielkim aplauzem zebranych.