Stanowisko: Starszy Informatyk

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Ogłoszenie nr 137464 z dnia 10.05.2024

Stanowisko: Starszy Informatyk

Dział: Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych, Oddział Informatyki

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: Pełny etat
Status: Nabór w toku
Data zakończenia naboru: 24 maja 2024 r.

Wynagrodzenie: Nie mniej niż 7800,00 zł brutto miesięcznie

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie lokalnymi systemami sieciowymi oraz wirtualizacją.
 • Wdrażanie zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Zarządzanie dostępem do zewnętrznych sieci informatycznych, w tym Internetu.
 • Administrowanie serwerem poczty elektronicznej i lokalnymi systemami bazodanowymi.
 • Współpraca w rozwoju i wdrażaniu systemów teleinformatycznych.
 • Monitorowanie zabezpieczeń systemów informatycznych.

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze IT.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, systemów sieciowych Windows Server, protokołu IP.
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego i konfiguracji urządzeń sieciowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełni praw publicznych.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie jako administrator sieci.
 • Znajomość języka angielskiego, SQL oraz administrowania serwerami bazodanowymi i poczty elektronicznej.

Oferujemy:

 • Ruchomy czas pracy oraz elastyczny rozkład czasu pracy.
 • Dodatki socjalne (dofinansowanie do wypoczynku, sportu, kultury).
 • Nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.
 • Oświadczenia: o obywatelstwie, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu za przestępstwa.

Dokumenty należy złożyć:
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Ogłoszenie nr 137464” na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
lub drogą mailową: urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl

Więcej informacji:

Zapraszamy na stronę: Praca w LUW
Telefon kontaktowy: 957851624