Spotkanie Zarządów OPOS – Przejęcie Prezydencji przez ZGWL i odnowienie porozumienia

15 września 2023 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00, w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS).

Głównym punktem spotkania było oficjalne przejęcie prezydencji OPOS przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST). W tym ważnym momencie obecni byli Marek Cebula, prezes ZGWL, oraz Marek Ćwiąkała, Dyrektor Biura PSST.

Z okazji dziesięciolecia OPOS, Prezes ZGWL, Marek Cebula, przeprowadził prezentację podsumowującą działania i osiągnięcia organizacji. Spotkanie wzbogaciły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał Senator RP Wadim Tyszkiewicz, były prezes ZGWL i jeden z pomysłodawców OPOS, Natalia Walewska-Wojciechowska, była dyrektor biura ZGW, Łukasz Filipiak, były dyrektor biura SGiPW oraz Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli i specjalista ZGWL w zakresie spraw obywatelskich.

Jednym z ważniejszych momentów było uroczyste odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych.

Kolejne tematy dotyczyły problemów legislacyjnych i propozycji zmian. Witold Magryś, dyrektor biura ŚZGiP omawiał kwestie związane z nową ustawą o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielstwie RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Wójt gminy Bobrowice Wojciech Wąchała, członek Komisji Rewizyjnej ZGWL, poruszył temat modernizacji oświetlenia dróg publicznych oraz programu “Rozświetlamy Polskę”. Sławomir Wojciechowski przedstawił działania w Radzie ds. Cyfryzacji.

W ramach działań organizacyjnych OPOS ustalono miejsce i termin kolejnego posiedzenia oraz planowane przekazanie prezydencji w styczniu 2024 roku.