Spotkanie Postępowania kierownika USC

Spotkanie online dot. “Postępowania kierownika USC w procesach rejestracji aktu urodzenia i zgonu na podstawie nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia” – 20.12.2023.

Mając na uwadze liczne pytania i nieustalony stan prawny w zakresie przepisów związanych z procedurą rejestracji aktów urodzeń i zgonów na podstawie nowych wzorów kart urodzenia i zgonu Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zorganizowało wideo spotkanie, podczas którego omówiliśmy z naszym ekspertem – Sławomirem Wojciechowskim – jak przygotować się do zmian w obszarze: “Postępowania kierownika USC w procesach rejestracji aktu urodzenia i zgonu na podstawie nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia”
Nowe przepisy od 1 stycznia 2024 roku

Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

  •  dlaczego nowe rozporządzenia w sprawie wzorów kart ur. i zg.?
  • jak postępować w okresie przejściowym?
  • na co zwrócić uwagę w komunikacji elektronicznej z podmiotami uprawnionymi do wystawienia elektronicznej karty urodzenia
  • co w sytuacji, jeżeli nowa KU i KZ będzie nieprawidłowo wypełniona
  • zakładanie elektronicznych akt zbiorowych
  • jak rozpoznać podpis elektroniczny na karcie urodzenia
  • jak utworzyć akta zbiorowe na podstawie elektronicznej KU