Spotkanie Grupy Roboczej OPOS: W kierunku usprawnienia rejestracji stanu cywilnego

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) oraz Zespołów ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Głównym tematem dyskusji była analiza SWOT przepisów i procedur związanych z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodami osobistymi. Celem spotkania było lepsze zrozumienie obecnych wyzwań i szukanie możliwości usprawnienia tych kluczowych obszarów działania administracji publicznej, które bezpośrednio wpływają na życie obywateli.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci i przedstawiciele władz, w tym Posłanka na Sejm RP, Katarzyna Osos, Pani Katarzyna Kopytowska, Dyrektor Departamentu Rejestrów Państwowych, oraz Panowie Przemysław Chiluta i Łukasz Skowron z Centralnego Ośrodka Informatyki. Ich obecność podkreśliła znaczenie tematu i przyczyniła się do merytorycznej i konstruktywnej debaty.

Podczas spotkania zaprezentowano przykładową analizę SWOT, wykonaną w 2017 roku dla ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ta sesja stała się platformą do wymiany doświadczeń i przemyśleń na temat możliwych kierunków rozwoju i poprawy funkcjonowania administracji w zakresie omawianych obszarów. Dodatkowo, omówiono projekt stanowiska dotyczącego pilnych zmian w rozporządzeniach Ministra Zdrowia odnoszących się do wzorów kart urodzenia i zgonu.

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy owocne wymiany poglądów, które miały miejsce podczas dzisiejszego spotkania. Jest to obiecujący krok naprzód w kierunku wprowadzenia konkretnych usprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia obywateli oraz efektywność samorządów. Wyrażamy szczere podziękowania wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w prace nad rozwojem lepszych praktyk administracyjnych.