Spotkanie dotyczące programu „Rozświetlamy Polskę”

W czwartek, 14 grudnia, odbyło się spotkanie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, poświęcone programowi rządowemu „Rozświetlamy Polskę”. Uczestniczyło w nim 30 gmin członkowskich, a spotkanie prowadził Wójt Gminy Bobrowice Wojciech Wąchała, autor stanowiska 05/2023 ws. realizacji programu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Celem spotkania było omówienie wątpliwości i pytań dotyczących inicjatywy, która zakłada przyspieszenie modernizacji oświetlenia dróg na terenie całego kraju, z pulą ponad miliarda złotych dostępną dla samorządów. Na początku grudnia rozstrzygnięty został Konkurs i w województwu lubuskiemu przyznane zostało 22,5 mln zł dla 36 JST.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego podejmuje się dalszych działań w ramach wyjaśnienia wątpliwości realizacji programu. Więcej informacji na temat kolejnych działań zostanie podanych wkrótce.