Seminarium: Wnioski z wyborów i referendum w 2023 roku i wyzwania przed wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

  • Strona Główna
  • Eventy
  • Seminarium: Wnioski z wyborów i referendum w 2023 roku i wyzwania przed wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

SEMINARIUM: Wnioski z wyborów i referendum w 2023 roku oraz wyzwania przed wyborami do samorządów i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

Termin: 16.01.2024r.

Miejsce: Grape Town Hotel al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra

Zapisy: Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na dole strony do 10 stycznia 2024 do godziny 12.00.

Tematyka:

W trakcie warsztatów omówione zostaną najważniejsze wyzwania jakie zostały postawione przez samorządami w wyniku nowelizacji Kodeksu wyborczego w 2023 roku. Nowelizacja przepisów wyborczych mająca na celu zwiększenie udziału obywateli w wyborach nałożyła na gminy szereg nowych zadań do zrealizowania. Nakładająca się na to rekordowa frekwencja uczyniła wybory do Sejmu, Senatu i referendum ogólnokrajowego jednym z największych przedsięwzięć logistycznych. Większość zadań organizacyjnych począwszy od podziału gmin na dodatkowe obwody głosowania po obsługę wyborców w dniu wyborów spoczywała w całości na pracownikach gmin.  Poruszone zostaną także wyzwania przed jakimi staną samorządy z związku z organizacją wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Prowadzący:

Rafał Miszczuk
Politolog, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent studiów Master of Business Administration. Dyrektor Biura Rady Miasta Szczecin oraz Pełnomocnik Prezydenta Szczecina ds. organizacji wyborów. Wieloletni praktyk w zakresie organizacji wyborów powszechnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie wyborczym oraz we wszystkich aspektach działalności samorządu gminnego i powiatowego. Autor licznych szkoleń i publikacji naukowych dotyczących prawa wyborczego i jego praktycznego zastosowania.

Harmonogram:
9.30 – 10.00 – Rejestracja
10.00 – 13.30 – Szkolenie
13.30 – 14.00 – Obiad

Program szkolenia:

  1. Implementacja głównych zmian w Kodeksie wyborczym.
  2. Problemy praktyczno-prawne przygotowania wyborów w gminie.
  3. Wnioski płynące z organizacji wyborów. ­­­­­­
  4. Wyzwania związane z organizacją wyborców samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Seminarium wynosi 350 zł/os. dla członków ZGWL.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą poniższego formularza:

Regulamin

Zgłoszenia dokonać można poprzez powyższy formularz. Po poprawnym wypełnieniu otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem wraz z PDF (nie jest wymagane odsyłanie go do biura ZGWL). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 10.01.2024 r.

Wniesienie rezygnacji z uczestnictwa w Konwencie po godzinie 12.00, 12.01.2024 r. wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 150 zł.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany lub odwołania Seminarium z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych od Organizatora.