Seminarium: Status prawny radnego, czyli co każdy radny wiedzieć powinien

Zachęcamy do udziału w kolejnym szkoleniu pt. “Status prawny radnego, czyli co każdy radny wiedzieć powinien”, które odbędzie się 4 czerwca2024 r. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze. Tym razem tematem przewodnim będzie “Gospodarka finansowa JST od roku 2024”. Celem seminarium jest praktyczne i przystępne omówienie podstawowych zagadnień prawnych związanych ze statusem prawnym radnego oraz funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie samorządowym dokonane w latach 2018 – 2024 oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz organów nadzoru.

Szkolenie poprowadzą Maciej Kiełbus i dr Adrian Misiejko, eksperci w zakresie prawa samorządowego.

Program szkolenia:

 1. Fundamenty samorządu terytorialnego – samorząd terytorialny w Konstytucji RP
  i Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego
 2. Podstawy ustroju jednostek samorządu terytorialnego
 3. Podstawowe prawa radnych
  1. Praca w radzie i jej komisjach oraz innych organach,
   do których został wyznaczony
  2. Prawo do diet i zwrotów kosztów podróży
  3. Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
  4. Ochrona stosunku pracy radnego
  5. Dostęp do informacji
 4. Podstawowe obowiązki radnych
  1. Złożenie ślubowania
  2. Praca w radzie i jej komisjach oraz innych organach, do których został wyznaczony
  3. Wykonywanie tzw. „mandatu wolnego”
  4. Obowiązek przestrzegania ustawowo określonych zakazów
  5. Obowiązek złożenia prawdziwego oświadczenia majątkowego
 5. Sankcje grożące radnym za nieprzestrzeganie ciążących na nich obowiązków?
 6. Funkcjonowanie rady gminy / rady powiatu i ich organów
 7. Procedura uchwałodawcza w jednostkach samorządu terytorialnego
 8. Nadzór i kontrola sądowa działalności jednostek samorządu terytorialnego

Link do formularza rejestracyjnego dostępny dla naszych członków oraz innych zainteresowanych instytucji dostępny w Państwa sekretariacie lub po kontakcie z nami pod adresem j.konopacki@lubuskiegminy.pl.