Seminarium rejestracji Urzędów Stanu Cywilnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Urzędów Stanu Cywilnego na seminarium Rejestracji USC. Szkolenie odbędzie się 7 czerwca w Rosinie (Zajazd u Toma). Szczegółowy program i karta zgłoszenia w załaczniku ale w tematyce szkolenia m.in.

  • Rejestracja stanu cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego
  • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rejestracji stanu cywilnego oraz spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego
  • Wpływ ustawy dostosowującej przepisy krajowe do RDOD (Dz.U. 2019.730) na sposób prowadzenia postępowań z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • Zastosowanie ustawy o dokumentach publicznych w urzędzie stanu cywilnego

W cenie szkolenia: I i II tom podręcznika urzędnika stanu cywilnego

Patronat medialny

 

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego jest jedynym ogólnopolskim, cenionym czasopismem kierowanym przede wszystkim do urzędników stanu cywilnego, poświęconym tematyce prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego i jako jedyne jest wydawane w przyjaznej dla urzędników papierowej wersji. Jest wydawana od 2011 r. jako dwa numery w ciągu roku. Powstaje we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, SUSC RP oraz przy wsparciu innych zrzeszeń skupiających pracowników USC w Polsce. Jest periodykiem merytorycznym i opiniodawczym. Zawiera przede wszystkim praktyczne omówienia różnych aspektów pracy urzędników stanu cywilnego, artykuły praktyczne, rozwiązania kazusów, pomocne schematy i objaśnienia przepisów prawnych (m.in. z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa osobowego, prawa prywatnego międzynarodowego) przy wydawaniu decyzji, zaświadczeń, odpisów a także zawiera odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji przez pracowników USC. Stanowi niezbędną pozycję w każdym, nawet najmniejszym, urzędzie stanu cywilnego, o czym świadczą także liczne opinie kierowników USC zamawiających „Metrykę”.

1. KARTA ZGŁOSZENIA -Szkolenie dla USC – 7 czerwca

Program Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego ver.29.04.2019