SEMINARIUM: E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki JST od 10 grudnia 2023 r.

  • Strona Główna
  • Eventy
  • SEMINARIUM: E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki JST od 10 grudnia 2023 r.

SEMINARIUM: e-Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki JST od 10 grudnia 2023 r.

Uwaga! Zmiana terminu: 04 grudnia 2023, godz. 9:30

Miejsce: Grape Town Hotel al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra

Zapisy: Rejestracja odbywa się przez formularz na dole strony do 23 listopada br. do godziny 12.00.

Tematyka:

Od 10 grudnia 2023 r. podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe będą zobowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. To ostatni moment, by zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa i wdrożyć je swojej jednostce. Mając to na uwadze, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zaprasza na seminarium, podczas którego porozmawiamy szczegółowo o nowych przepisach prawa wynikających z Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, omówimy najważniejsze terminy i działania związane z nowymi obowiązkami JST w tym zakresie, przyjrzymy się również dalszym potencjalnym działaniom związanym z elektronizacją, nie tylko doręczeń. Będzie to również doskonała okazja, by zadać pytania i wyjaśnić wszelkie niejasności, jakie pojawiają się w związku z wdrażaniem przepisów ustawy.

W roli eksperta wystąpi radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. Karol Kupień.

Harmonogram:
9.30 – 10.00 – Rejestracja

10.00 – 13.30 – Szkolenie
13.30 – 14.00 – Obiad

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia – m.in.:
a. publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
b. publiczna usługa hybrydowa,
c. operator wyznaczony,
d. adres do doręczeń elektronicznych,
e. skrzynka doręczeń i administrator skrzynki doręczeń,
f. podmiot publiczny i podmiot niepubliczny,
g. wyłączenia stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych,
h. ePUAP a doręczenia elektroniczne.
3. Publiczna usługa doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa.
4. Adresaci doręczeń elektronicznych.
5. Baza adresów elektronicznych.
6. Odpłatność doręczania elektronicznego.
7. Doręczanie pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym (prowadzonym w trybie
Kodeksu postępowania administracyjnego) przed i po 10 grudnia 2023 r.
8. Dalsze potencjalne działania związane z elektronizacją nie tylko doręczeń.
9. Podsumowanie.

Uczestnicy:
Do udziału w spotkaniu zapraszamy Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Sekretarzy, a także pracowników urzędów i jednostek podległych prowadzących postępowania administracyjne i odpowiedzialnych za obsługę korespondencji.
UWAGA: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt udziału w Seminarium wynosi 300 zł/os. dla członków ZGWL.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą poniższego formularza: