Seminarium “e-Doręczenia w postępowaniu administracyjnym” – nowe obowiązki JST

W dniu 4 grudnia 2023 roku w Zielonej Górze odbyło się szkolenie na temat “e-Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki JST”, które zgromadziło ponad 30 uczestników z różnych jednostek samorządu terytorialnego.

Seminarium, prowadzone przez radcę prawnego Karola Kupienia z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k., specjalizującego się w prawie administracyjnym i samorządowym, miało na celu przybliżenie zmian w przepisach dotyczących doręczeń elektronicznych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami, takimi jak publiczna usługa doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, baza adresów elektronicznych, a także z kwestiami odpłatności za doręczenia elektroniczne.

Szczególną uwagę poświęcono również praktycznym aspektom wdrażania nowych przepisów oraz potencjalnym działaniom związanym z elektronizacją nie tylko doręczeń. Prelegent podkreślił znaczenie adaptacji administracji do nowych wyzwań cyfrowych, które mają kluczowe znaczenie dla efektywności i przejrzystości postępowań administracyjnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich wkład w owocne dyskusje i wymianę doświadczeń. Seminarium to jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji i modernizacji procesów administracyjnych w samorządach.