SAMORZĄD W KRYZYSIE Prezentujemy realizowane przez gminy rozwiązania wdrażane na okres epidemii COVID-19.

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • SAMORZĄD W KRYZYSIE Prezentujemy realizowane przez gminy rozwiązania wdrażane na okres epidemii COVID-19.
Inicjujemy samorządową burzę mózgów, której celem jest inspirująca wzajemnie wymiana doświadczeń. Pragniemy Państwu przybliżyć realizowane przez samorządy rozwiązania wdrażane na okres epidemii koronawirusa. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienia życia mieszkańców, wsparcie dla przedsiębiorców ograniczające skutki spodziewanego kryzysu gospodarczego, itp.

Przedstawiane inicjatywy realizowane są zarówno przez organy samorządu, jak i samych mieszkańców (grupy nieformalne), przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe. 
Podobne działania realizowane są przez naszych Partnerów w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych. Zebrane przez nich przykłady będziemy również Państwu przekazywali.
Kategorie tematyczne inicjatyw:
OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO – inicjatywy na rzecz ochrony zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców
WSPÓLNOTA – wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu mieszkańców, w tym zwłaszcza osób starszych i potrzebujących
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i pracodawców
PRAWO – akty prawa miejscowego
ADMINISTRACJA – funkcjonowanie urzędów i jednostek organizacyjnych gmin
OŚWIATA I KULTURA – inicjatywy realizowane za pośrednictwem placówek oświaty i kultury
NGO – współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi
Inne…
Jest to nasz subiektywny wybór działań i siłą rzeczy niepełny. Dlatego zachęcamy Państwa do nadsyłania informacji o realizowanych działaniach: opisów wdrażanych rozwiązań, linku do już utworzonego artykułu na ten temat, aktu prawnego lub każdej innej formy, która pozwoli nam opisać inicjatywę na naszej stronie internetowej. Realizowane w JST pomysły opublikowane zostaną w naszym serwisie internetowym i będą służyły przykładem dla innych samorządów.
Informacje na temat podejmowanych inicjatyw, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres l.masklak@lubuskiegminy.pl