Przekazanie Prezydencji ZGWL w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych

11 stycznia podczas spotkania noworocznego Związku Gmin Pomorskich Sekretarz ZGWL, Bartłomiej Kucharyk, Wójt Przytocznej, przekazał w imieniu Zarządu ZGWL prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS) Związkowi Gmin Pomorskich. Prezydencja ZGWL, która trwała od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku, przypadła na przełomowy okres dla OPOS, szczególnie w kontekście zmian legislacyjnych dotyczących Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Podczas naszej kadencji, KWRiST została poszerzona o naszą organizację w związku z wejściem w życie w dniu 22 września 2023 r. ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ZGWL intensywnie działało w ramach Komitetu Monitorującego oraz zespołów problemowych KWRiST, uzupełniając ich składy i wyłaniając członków stałych – Pana Adama Neumanna, Prezydenta Gliwic oraz Jacka Gursza, Burmistrza Chodzieży.

W czasie uroczystego spotkania z okazji 10-lecia OPOS nastąpiło również odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych przez wszystkie 9 organizacje zrzeszające w sumie 868 miast i gmin.

Inauguracyjne spotkania zespołów problemowych rozpoczęły nowy etap współpracy między rządem, a samorządami zrzeszonymi w OPOS. Nasza organizacja wykazała się aktywnością i zaangażowaniem, mającym na celu poprawę jakości współpracy i komunikacji między różnymi szczeblami.

Teraz, z początkiem nowego roku, przekazujemy pałeczkę prezydencji Związkowi Gmin Pomorskich, życząc owocnego półrocza pracy i realizacji założonych celów. Dziękujemy wszystkim członkom i organizacjom za wsparcie i wkład w działalność OPOS podczas naszej prezydencji.