Program “Cyberbezpieczny Samorząd”

Trwa nabór wniosków w programie 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗻𝘆 𝗦𝗮𝗺𝗼𝗿𝘇𝗮̨𝗱. To projekt zapewniający bezpośrednie wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu odbywa się poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych i ma przyczynić się do:
wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, a także mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyb erprzestrzeni,
podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników JST, kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
przeprowadzenia w JST audytów SZBI, potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

JST otrzymają dofinansowanie w formie grantu w wysokości:
– gminy: od 200 000 PLN do 850 000 PLN,
– powiaty: do 850 000 PLN,
– województwa: do 850 000 PLN.

Nabór wniosków trwa do 13 października.
Szczegóły: https://jst.ochk.cloud/cyberbezpieczny-samorzad