PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do udziału  w konferencji dotyczącej praktycznych zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego.Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany doświadczeń praktycznych oraz wiedzy teoretycznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.Głównym celem obrad jest dostarczeniezarządcom dróg krajowych i samorządowychprzykładów „dobrej praktyki” i narzędzi monitorowania postępów w realizacji NP BRD 2020 oraz regionalnych programów poprawy brd.

V Konferencja brd_Komunikat_2