Pracownik Administracyjny w Biurze Prasowym

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Administracyjny w Biurze Prasowym

(w ramach umowy o pracę na pełny etat)

Miejsce pracy: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków:

 • Kontakt z mediami: przygotowywanie komunikatów prasowych, organizacja konferencji prasowych, obsługa medialna wydarzeń.
 • Bieżąca współpraca z redakcjami: wypowiedzi do prasy, nagrania audio, współpraca z telewizją.
 • Wspieranie promocji działalności naukowej i dydaktycznej pracowników w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
 • Redagowanie artykułów prasowych na stronę internetową Uniwersytetu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, marketing, public relations.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Samodzielność, kreatywność, umiejętności analityczne, perswazji i negocjacji.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z mediami.

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV i list motywacyjny z podaniem danych osobowych zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
 • Oświadczenia o zgódzie na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opcjonalnie, zgoda na przetwarzanie danych w kolejnych naborach (na okres 6 miesięcy).

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

 • Osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 12.
 • Elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl.
 • Pocztą na adres: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra (w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Biuro Prasowe”).

Termin składania ofert: do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00. Decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Działu Osobowego.

Informacje dodatkowe:

 • Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami.
 • Nieodpowiedzi na oferty oraz dokumenty nierozpatrzone zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Dalsze informacje na temat naboru oraz więcej o pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć na stronie: Uniwersytet Zielonogórski – Oferty pracy.