Posiedzenie Zarządu ZGWL: Przyjęcie Uchwał i Planowanie Walnego Zgromadzenia

W dniu 27 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie zarządu. Spotkanie, zorganizowane w formie zdalnej, trwało od godziny 10:00 do 12:00 i zaowocowało szeregiem istotnych decyzji dotyczących stowarzyszenia.

Przyjęcie Uchwał

Podczas posiedzenia zarządu ZGWL przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych za rok 2023. Te ważne dokumenty podsumowują działalność stowarzyszenia w ubiegłym roku, kładąc fundament pod dalsze plany i projekty.

Projekty Stanowisk i Działania Organizacyjne

Omówiono także projekty stanowisk ZGWL, które mają za zadanie wpłynąć na zmiany w przepisach i ulepszenie warunków funkcjonowania gmin. Dodatkowo, poruszono kwestie bieżących i planowanych działań organizacyjnych, w tym szkoleń i seminarium, które mają na celu podniesienie kompetencji samorządowców i pracowników gmin.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd podkreślił również, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. To wydarzenie będzie kolejną okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju ZGWL i wymiany doświadczeń między jego członkami.