Pierwsze Spotkanie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska

W dniu 17 listopada 2023 r. miało miejsce pierwsze spotkanie online Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie to, będące inicjatywą Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zgromadziło członków zespołu z różnych regionów Polski.

Członkowie zespołu, którzy wzięli udział w spotkaniu, to:

  • Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo, przewodniczący zespołu, z Związku Gmin Pomorskich,
  • Sebastian Cichocki, Wójt Gminy Iłowo, reprezentujący Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,

Do zespołu należą także:

  • Janusz Koper, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii przy ŚZGiP,
  • Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo (ZGP),
  • Magda Komaniecka, Dyrektor Biura Związku Gmin Lubelszczyzny.

Spotkanie to miało na celu wzajemne poznanie się członków zespołu oraz wyznaczenie kierunków współpracy. Dyskusja koncentrowała się na omówieniu celów i planowaniu dalszych działań, a także na wymianie pierwszych myśli i pomysłów dotyczących wspólnych działań w obszarze energii, klimatu i środowiska.