Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych – przejęcie prezydencji przez Sląski Związek Gmin i Powiatów

  • Strona Główna
  • Aktualności
  • Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych – przejęcie prezydencji przez Sląski Związek Gmin i Powiatów

13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów OPOS, pierwsze w prezydencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie miało na celu zarysowanie planu działań w pierwszym półroczu 2021. Ze względu na sytuację bieżącą, nie dało się uciec od problematyki organizacji szczepień przeciw SARS-CoV-2, której będziemy się szczególnie przyglądać. Ze względu na potrzebę pilnych działań i konsultacji, kolejne spotkanie już w przyszłym tygodniu.