Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Zastosowanie nowoczesnych technologii w prawie administracyjnym”, która jest kontynuacją cyklu: “Nowoczesne technologie przyszłością administracji publicznej”, która odbędzie się 11 czerwca 2024 r. w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja, organizowana przez Katedrę Organizacji Administracji Publicznej pod naukowym przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Szewczyk i współorganizowana przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, odbędzie się w formie hybrydowej.

Wydarzenie skupi wybitnych naukowców i praktyków prawa nowoczesnych technologii oraz prawa i postępowania administracyjnego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. AJD dr hab. Andrzej Krasuski, Sławomir Wojciechowski (ekspert ds. sztucznej inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji), dr Agnieszka Jankowska (Przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji) oraz Pani Katarzyna Zajkowska (Kierownik Zespołu ds. e-doręczeń).

Dodatkowo, konferencja będzie miała uczestników z wielu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Tematyka konferencji skupia się na zastosowaniu nowoczesnych technologii w administracji publicznej, usprawnianiu procedur administracyjnych, minimalizacji kosztów oraz zwiększeniu dostępności i skuteczności działań administracji.

Link rejestracyjny: https://lubuskiegminy.pl/zastosowanie-nowoczesnych-technologii-w-prawie-administracyjnym

Pełny program wydarzenia:

11.00 Powitanie zaproszonych Gości: Prelegentów i pozostałych Uczestników Konferencji

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski,

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych – Prof. UZ dr hab. dr h. c. Andrzej Bisztyga,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski,

Sz. P. Marcin Pabierowski – Prezydent Zielonej Góry

Panel I Przez historię AI …. do kwantów

Przewodnicząca Panelu prof. UZ dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel (11.10 – 11.30) 

Prof. UZ dr hab. Jarosław Kuczer Uniwersytet Zielonogórski

Golem – Szachy – Sophia. Rozwój konceptu Sztucznej Inteligencji.

dr hab. Hanna Wolska, Uniwersytet Gdański, r.pr. Olga Zinkiewicz-Będźmirowska, Uniwersytet Gdański

Wybrane wyzwania prawne dotyczące technologii kwantowej.

Panel II Transformacja cyfrowa administracji publicznej (11.30 – 12.20)

Przewodniczący Panelu ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

Ks. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski Uniwersytet Zielonogórski

Równoległy system ochrony danych osobowych na przykładzie jednostek wyznaniowych.

dr Marta Ćwiklińska Uniwersytet Kaliski

Digitalizacja w prawie administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec – wybrane problemy.

dr Małgorzata Gajda-Durlik Wyższa szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

Dowód z dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

dr Agnieszka Opalińska, Uniwersytet Zielonogórski

E-partycypacja, o co właściwie chodzi i jak to może wyglądać?

prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk Uniwersytet Zielonogórski

Automatyczne wydawanie decyzji administracyjnych.

Przerwa kawowa 12.20 – 13.00

Panel III Quo vadis AI? (13.00 – 13.40)

Przewodniczący Panelu prof. UZ dr hab. Rafał Wrzecionek

Dr Agnieszka Jankowska, Przewodnicząca Rady ds. Cyfryzacji

Dezinformacja w erze fake-news generowanych przez sztuczną inteligencję.

Prof. UJD Andrzej Krasuski, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Odpowiedzialność deliktowa za szkody związane z ruchem autonomicznego pojazdu.

prof. dr hab. Joanna Wegner Uniwersytet Łódzki

Zgrzyty w systemie czy błąd sterowania, czyli dlaczego czynności zautomatyzowane bywają niesprawiedliwe?

Sławomir Wojciechowski ekspert przy Ministrze Cyfryzacji ds. systemów rejestrów państwowych, Kierownik USC w Nowej Soli

Co może pójść nie tak w rozwoju e-administracji, studium przypadku

Panel IV e-Doręczenia (13.40 – 14.10)

Przewodniczący Panelu prof. UJD dr hab. Andrzej Krasuski

Prof. UAM dr hab. Lucyna Staniszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawne aspekty transformacji cyfrowej w samorządzie terytorialnym.

Katarzyna Tomaszewska, Katarzyna Zajkowska, Kierownik zespołu ds. e-doręczeń, Centralny Ośrodek Informatyki, Departament e-Doręczeń

e-Doręczenia – rewolucja cyfrowa w urzędach? Wyzwania wynikające z wdrażania nowych narzędzi cyfrowych w urzędach.

dr Monika Kwiecień-Miland

e-Doręczenia z perspektywy uczelni.

Dyskusja, zakończenie Konferencji 14.30

WSPÓŁORGANIZATOR KONFERENCJI: ZRZESZENIE GMIN WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Komitet Naukowy

Przewodnicząca: prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk

prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga

prof. UZ dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel

prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

prof. UZ dr hab. Jarosław Kuczer

prof. UZ dr hab. Ivan Pakevych

prof. UZ dr hab. Rafał Wrzecionek

dr hab. Hanna Wolska

prof. UJD dr hab. Andrzej Krasuski

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk

Zastępca: dr Agnieszka Opalińska

dr Magdalena Kowalczyk