REKRUTACJA DO PROJEKTU “KOMPETENTNE URZĘDY” – Szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST

 • Strona Główna
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • REKRUTACJA DO PROJEKTU “KOMPETENTNE URZĘDY” – Szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST
MTD Consulting
Kompetentne Urzędy
Szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST
 

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy MTD CONSULTING Marcin Król wspólnie z Partnerami:

 • Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego
 • Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST” nr POWR.02.18.00-00-0005/21, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem
w obszarze podatków i opłat lokalnych, z których minimum 114 JST uzyska wsparcie również w obszarze zarządzania nieruchomościami, poprzez doskonalenie kompetencji łącznie 1710 kadr (1425 w obszarze podatków i opłat lokalnych i 285 z obszaru zarządzania nieruchomościami) w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.

Udział w projekcie dla JST oraz uczestników jest bezpłatny.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w dwóch obszarach:

 1. Podatki i opłaty lokalne – szkolenia obligatoryjne dla JST zgłaszającej chęć udziału w projekcie.
 2. Zarządzanie nieruchomościami – szkolenia dodatkowe dla JST zgłaszającej chęć udziału w projekcie, połączone z usługą doradztwa.

Szkolenia odbywać się będą stacjonarnie w trybie dwóch spotkań 2-dniowych z zakwaterowaniem i całodniowym wyżywieniem. Planowane są w okresie od maja 2022 r. do lutego 2023 r.

Harmonogram – Podatki i opłaty lokalne
Harmonogram – Zarządzanie nieruchomościami
Rekrutacja prowadzona będzie w dwutygodniowych rundach. Pierwsza runda odbędzie się w dniach od 22 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kolejne rundy ogłaszane będą cyklicznie do wyczerpania puli miejsc.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 1. Wydrukować formularz zgłoszeniowy JST, wypełnić, a następnie odesłać w formie skanu na adres e-mail: kompetentneurzedy@mtdconsulting.pl, w terminie trwania rundy rekrutacyjnej. Formularz można pobrać klikając na przycisk poniżej.
 2. Wskazać preferowany termin i miejsce szkolenia dla pracowników podanych w formularzu zgłoszeniowym JST. Aby dokonać zapisu, należy kliknąć na poniższy przycisk (Zapis uczestników) i postępować dalej zgodnie z instrukcją.
 3. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu JST zostanie powiadomiona osobnym mailem po dokonaniu weryfikacji przez Beneficjenta przesłanej dokumentacji rekrutacyjnej.
Formularz zgłoszeniowy
Zapis uczestników
Dodatkowe informacje na temat projektu oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem: www.mtdconsulting.pl.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Izabella Komorowska
tel.: +48 502 739 638,
e-mail: kompetentneurzedy@mtdconsulting.pl