Nasi przedstawiciele w Senacie

Wczoraj, w Senacie nasz ekspert w zakresie spraw obywatelskich – Sławomir Wojciechowski Kierownik USC w Nowej Soli wygłosił na konferencji nową koncepcję dot. standaryzacji procesów rejestracji stanu cywilnego w UE.

poniżej linki do opracowań oraz prezentacja: